Priser

Priser

Alla priser är per 5L dunk exkl moms och frakt.

R E N G Ö R I N G

199:- FLOOR-CLEANER
Neutraliserande tvättmedel till alla tvättbara ytor

239:- STRONG
Industrirent Grovrengöring

299:- UNIK
Industrirent Grovrengöring Sanering Prof-Textilrent

499:-  TAKE-OFF blå
Polishbort OBS ej till linoleum

699:- MOVE-IT  Linosafe
Effektiv vax/polishbort till all typ av borttagning

279:- STENRECOND 
Rekonditionering av kalkhaltiga ytor Syra/tensidtvätt

59:- / 1L MATTKEM  (49:90/L vid köp av 1 kart (12x1L)
199:- / 5L MATTKEM
Textiltvättmedel till alla tvättbara textila möbler, mattor och bilklädslar

399:- EXSOIL
Avfettning fläckbort, även för svårt smutsade tvätt/färgbeständiga textilier

T V Ä T T V A X

369:- GOLVTOPPER
Golvvårdsvax, koncentrerat tvättvax till alla behandlingsbara golv

239:- RAPID
Tvättvax till alla tvättbara golv, manuellt eller maskinellt

239:- CERAMIC
Tvättvax till alla tvättbara golv, decignat för täta icke sugande golv

349:- TOPP-RECOND
Polymerförstärkt reparationsvax till alla polishbehandlade golv

P O L I S H   &   V A X

399:- THERMO-FINISH
Golvpolish till alla behandlingsbara golv

399:- FLOOR-FINISH
Polymerförstärkt golvvax till alla behandlingsbara golv

369:- GOLVTOPPER
Golvvårdsvax, koncentrerat tvättvax till alla behandlingsbara golv

479:- TOPP-COAT
Hårdpolish för golv utan polering

499:- ULTIMATE Topcoat selfseal
Självgrundande dryg polish för alla typer av behandlingsbara golv

499:- SEMI-COAT
Polerbar blank hårdvax/polymer behandling

560:- EXECUTIVE
Wet-look highspeed polish/hårdvax behandling Amerikansk

695:- MEGA-COAT Heavy polish
Extra fyllig, till behandlingsbara golv (mycket bra till dålig linoleum)

G R U N D B E H A N D L I N G   &   G R U N D P O L I S H

399:- GRUND-SEALER
Grundpolish till alla behandlingsbara golv, används även som diffusionsspärr

495:- GENERAL-SEALER
Extra fyllig grundpolish till alla behandlingsbara golv (behöver ej topp)

515:- BETONGLACK
Grundbehandling för betong, cement, porös sten. Diffusionsöppen

ConcreateSealer och LinoleumSealer Äldre produkter som idag ersätts av den bättre GeneralSealer.
Copyright ©2022 Prof, All Rights Reserved.